Octombrie 2006

Egeria - Pelerinaj in Locuri Sfinte AD 381-384

Autor: Cornelia Frişan
Teme: Liturgică, Prezentări, Recenzii, Spiritualitate, Teologie

Titlu: Egeria -Pelerinaj in Locuri Sfinte AD 381-384
Autor: -
Traducător: prof. Cornelia Frişan
Colecţia: Biblioteca AGRU
Editura: “Viaţa Creştină”
Nr. pagini: 160
Format: 20 cm
ISBN: 973-674-045-5

La Editura “Viaţa Creştină” a apărut în colecţia «Biblioteca Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi (AGRU)» cartea “Egeria - Pelerinaj in Locuri Sfinte AD 381-384″, tradusă de doamna profesoară Cornelia Frişan.

Egeria - Pelerinaj în Locuri Sfinte AD 381-384, este una dintre puţinele opere scrise de o femeie, pe care ni le-a lăsat Antichitatea romană; o doamnă pe nume Egeria, venind din extremitatea vestică a Europei, de extremis terris, poate din Galicia sau din Aquitania, vizitează, între anii 381-384, toate Locurile Sfinte din Palestina, Egipt, Muntele Sinai, Transiordania, Siria, cu escale repetate la Constantinopol, de unde, asemenea unui reporter al sec. XXI, îşi transmite relatarea comunităţii căreia îi aparţinea…

Fervoarea trăirii, farmecul relatării ajung la cititorul modern într-o latină colocvială, puternic angajată deja pe drumul spre limbile romanice, drastic sancţionată de latinişti prin sintagma infima latinitas, dar cu siguranţă gustată în epocă şi foarte adecvată subiectului, sub specia sincerităţii… (notă asupra traducerii)

Experienţă de viaţă spirituală pe care cititorul creştin a păstrat-o şi a transmis-o mai departe vreme de 17 secole, cartea Egeriei ne îndeamnă să ne întoarcem privirea sufletului spre secolele deînceput ale creştinismului, pentru a ne întări în credinţă şi în speranţă. (Argument)

Muntele SINAI (I. 1)

…Şi călătorind noi astfel, am ajuns într-un loc, în care munţii aceia printre care mergeam se deschideau, formând o vale nesfârşită, imensă, perfect plană şi nespus de frumoasă, iar peste vale apărea Muntele Sfânt al lui Dumnezeu, Sinaiul…

În hotarele EGIPTULUI (VII. 6,8)

6. Iar cetatea Pithona, pe care au construit-o fiii lui Israel, ne-a fost arătată… în locul în care intraserăm deja în hotarele Egiptului… 8. Iar locul este foarte plăcut, fiindcă un braţ al fluviului Nil curge pe acolo.

Pe valea IORDANULUI (XV. 3; XVI. 1)

3. Atunci, cuviosul preot ne-a spus: “Până în ziua de azi acest loc nu este numit altfel, în greacă, decât cepos tu agiu Iohanni, adică ceea ce voi ziceţi în latină, Grădina Sfântului Ioan…1. Şi astfel, mergând noi o vreme prin valea Iordanului, iată că vedem cetatea Sf. profet Ilie, Thesbe, de unde şi numele acestuia de Ilie Tesbiteanul… Iar aici se află grota în care a şezut sfântul însuşi…

Peste EUFRAT (XVIII. 2)

…Plecând eu de la Hieropolis, în numele lui Dumnezeu, am ajuns la fluviul Eufrat, despre care, pe bună dreptate, se spune că este marele fluviu, fiindcă este la fel de năvalnic ca şi fluviul Ron…

Muntele TAURUS (XXIII. 7-8)

…Urcând muntele Taurus şi urmând un drum cunoscut deja… am ajuns în Calcedonia… la memorialul sf. martire Eufemia… iar în ziua următoare, traversând marea, m-am întors la Constantinopol.

La IERUSALIM (XL. 1)

De Octava Paştelui, în zi de duminică, îndată după ora a şasea, tot poporul împreună cu episcopul urcă la Eleona. Mai întâi, se aşează o vreme în biserica ce se află aici. Se spun imnuri, antifoane adecvate zilei şi locului, se fac rugăciuni, adecvate şi ele. Apoi se merge cu imnuri sus pe Imbomon… şi când se apropie ora, tot poporul şi monahii îl conduc pe episcop cu imnuri la Anastasis. Şi ajung acolo la ora Vecerniei.

Lecturi:2630
Inapoi la inceputul paginii

Comentarii

Insemnarile Egeriei sunt foarte importante pentru cunoasterea crestinismului veacului al IV-lea.
Volumul ar trebui “lansat” in centrele universitare.
Cum poate fi procurat volumul ?
Cu multumiri,
Vincentiu Cernea

Felicitari pentru voi toti!

Sunt profesoara de latina si doresc sa-mi insotesc discipolii intr-un astfel de pelerinaj. Am avut multe revelatii in acest sens. Ar fi o minune daca s-ar putea realiza acest vis! Va rog sa ma sfatuiti ce am putea face. Cu gratitudine, Carmen Mocanu

Impartasiti-ne opinia Dvs

Opinia Dvs:

Teme