Ianuarie 2008

Monahismul Bizantin

Autor: Mărcuş Andrei
Teme: Istorie, Recenzii, Spiritualitate

image Titlu: Monahismul Bizantin
Autor: Maciej Bielawski
Colecţia: Historia XIII
Editura: Galaxia Gutenberg
Data publicării: 2007
Locul publicării: Târgu LăpuÅŸ
Numărul de pagini: 132
Format: 13×20 cm
ISBM: 978-973-141-011-1

Pentru mulÅ£i cititori români Maciej Bielawski, fostul preÅŸedinte al Institutului monastic Sfântul Anselm din Roma, este cunoscut prin lucrarea sa de doctorat Părintele Dumitru Stăniloae, o viziune filocalică despre lume, lucrare de referinţă pentru introducerea în studiul gândirii părintelui Dumitru Stăniloae. La sfârÅŸitul anului 2007 editura Galaxia Gutenberg propunea în limba română o altă operă a autorului polonez: Monahismul bizantin.

Noua scriere a lui Maciej Bielawski nu îÅŸi mai propune să redescopere în mod coerent ÅŸi unitar rădăcinile gândirii unei singure persoane, ci dimpotrivă încearcă să creioneze punctele cheie care ar putea descrie viaÅ£a pe care au trăit-o atâÅ£ia monahi din Imperiul Bizantin. Fiind conÅŸtient de vastitatea temei pe care ÅŸi-o propune spre studiu, atât din punct de vedere geografic sau istorico-temporar cât ÅŸi a influenÅ£ei sale în viaÅ£a Bisericii ÅŸi a societăţii, autorul sintetizează în primul capitol opt concepte ce caracterizează monahismul Bizantin, concepte pe care le va dezvolta pe parcursul lucrării.

Analizele unor elemente specifice ale monahismului bizantin îi permit autorului diferite paralele cu monahismul care se dezvoltă în Occidentul creÅŸtin. Paralele acestea îl atenÅ£ionează pe cititor de diferenÅ£ele de mentalitate care există între Răsărit ÅŸi Apus, chiar dacă în amândouă tradiÅ£iile monastice se regăsesc elementele comune cum ar fi existenÅ£a unor "SfinÅ£i MunÅ£i".

Pe parcursul lucrării autorul polonez punctează diferite elemente care marchează istoria monahismului din răsăritul creÅŸtin până în zilele noastre ÅŸi care ne par străine mentalităţii de azi, intrigându-ne. Un exemplu putem găsi în acest sens în cel de al treilea capitol, Origini monastice de la Muntele Athos, unde cu multă reverenţă ridică vălul misterului legat de interdicÅ£ia persoanelor ÅŸi a animalelor de parte feminină pe Sfântul Munte.

Poate că mulÅ£i s-ar fi aÅŸteptat ca o astfel de temă să fie abordată într-un mod mult mai exhaustiv ÅŸi nu doar în ceva mai mult de o sută de pagini. Lucrarea de faţă însă nu se vrea a fi un studiu complet sau un manual sintetic al monahimsului bizantin, chiar dacă cel puÅ£in pentru moment umple o astfel de lacună, ci doreÅŸte să fie un punct de plecare în care se regăsesc indicate locurile, personajele, textele ÅŸi tematicile care constituie liniile principale ale monahismului bizantin. Bibliografia de la sfârÅŸitul lucrării poate fi o bună bază spre un studiu mai articulat; multe dintre titlurile enumerate existând ÅŸi în versiune românească.

Åži de această dată Maciej Bielawki se face emisarul Occidentul care ÅŸtie să recepteze pozitiv lumina ce vine din Răsărit, Orientalem lumen, punându-i în valoare acele elemente care îi redau trăsăturile cele mai fine.

Lecturi:2403
Inapoi la inceputul paginii

Impartasiti-ne opinia Dvs

Opinia Dvs:

Teme